Pomnik Wawrzyńca Hajdy

miejsce i rok powstania: Plac przed Miejskim Domem Kultury, Piekary Śląskie, 2012

opis: Rzeźba upamiętniająca działacza ludowego, poetę oraz wielkiego patriotę, jakim był Wawrzyniec Hajda. Przedstawia postument z figurą Śląskiego Wernyhory (miano to wzięło się od proroctw na temat wskrzeszenia Polski, zawartych w licznych utworach poety).

Wawrzyniec Hajda zasłynął jako organizator akcji patriotycznych, można powiedzieć, że całe życie zarówno słowem, jak i czynami walczył o wolną Polskę. Pomimo ślepoty (stracił wzrok będąc zaledwie 27-letnim mężczyzną) do ostatnich chwil życia uczestniczył w edukowaniu młodych, a także nie zaprzestał twórczości.

materiał: brąz, granit
wymiary: 1,5x2x2,5 m

Powrót do góry