Projekt pomnika Niepodległości

miejsce i rok powstania: Wrocław

autor: Architekt Rafał Stachowicz, współautor: Jacek Kiciński

Idea i zagospodarowanie terenu:

Pomnik niepodległości we Wrocławiu zaprojektowany został na placu legionów w osi widokowej ulicy Kościuszki. Pomnik tworzy kompozycja z bloków z jasnego kamienia ustawiona liniowo wzdłuż północnej krawędzi ciągu pieszego przecinającego skwer. Po południowej stronie jako przedpole dla pomnika zaprojektowany został plac z kamienia naturalnego o powierzchni ok. 350 m2.

Bloki kamienne o wysokości 3m symbolizują państwo polskie na osi dziejów, utratę niepodległości, próby jej przywrócenia i wreszcie odzyskanie wolności.

Na elementach kamiennych odciśnięte są symbole polskiej państwowości, miejscami dosłowne a miejscami zanikające w wykuwanych w kamieniu fakturach.

Rozwiązania techniczne i materiałowe:

Do wykonania elementów kamiennych pomnika planuje się użycie kamienia naturalnego o drobnym uziarnieniu i jasnym odcieniu np. curu grey.

Nawierzchnia placu wykonana zostanie z wielkogabarytowych płyt kamiennych.

Element kolorystyczny stanowiący godło polskie wykonany zostanie np. z blachy cortenowej lub z kamienia naturalnego o czerwonym zabarwieniu.

Płaskorzeźby i grafiki wykonane zostaną techniką piaskowania, frezowania na maszynie cnc i tradycyjnej ręcznej obróbki.

Powrót do góry