Projekt pomnika St. Pyjasa III NAGRODA

miejsce i rok powstania: Kraków

OPIS KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Pomnik został zaprojektowany na środku trawnika ograniczonego istniejącymi ciągami komunikacyjnymi. W sąsiedztwie pomnika zlokalizowane są stare drzewa liściaste i krzewy. Nie planuje się ingerencji w wysoką zieleń. W miejscu posadowienia pomnika zaprojektowany został plac i dwie alejki łączące go z istniejącymi chodnikami. Do wykończenia nawierzchni placu planuje się użycie drobnowymiarowej kostki bazaltowej lub granitowej o ciemnym kolorze.

OPIS WYKREOWANEJ IDEI PROJEKTOWEJ RZEŹBY ORAZ PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PLASTYCZNYCH I MATERIAŁOWYCH:

Pomnik Stanisława Pyjasa ukazuje go jako członka pozapartyjnej społeczności studenckiej, która za przykładem Studenckiego Komitetu Solidarności potrafiła się zjednoczyć i wspólnie manifestować sprzeciw wobec komunistycznego reżimu. Tłum  pokazany na pomniku symbolizuje w szczególności założycieli SKS – u – pierwszej organizacji w  której pojawia się symboliczne dla upadku całego systemu komunistycznego w Europie słowo Solidarność.

Stanisław Pyjas pokazany jest jako sylweta wyrwana ze wspólnoty, której był częścią. Ta pustka, która po nim pozostała z jednej strony pomnika kładzie się cieniem tworząc „most do wolności”. Z drugiej strony staje się ona światłem. Promień światła, który przenika przez szczelinę utworzoną przez postać Stanisława Pyjasa, widoczny od strony domu studenckiego jest promykiem nadziei. Z tej właśnie strony, na północnej ścianie pomnika umieszczony został cytat zaczerpnięty z dzienników Stanisława Pyjasa, w którym z nadzieją pisał o przyszłości.

Pomimo tragicznego losu i przedwczesnej śmierci Stanisława Pyjasa w jego pomniku zawarta jest idea dążenia z nadzieją ku światłu.

Część stojąca pomnika wykonana zostanie z granitu strzegom – zimnik lub curu grey.

Część leżąca pomnika wykonana zostanie z granitu impala.

Powrót do góry